Zamówienia publiczne / Archiwum

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień PublicznychTytuł
postępowania:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zespołu budynków mieszkalnych na podstawie przedstawionej koncepcji - powtórzone
Nr ogłoszenia
w BZP:
2021/BZP 00252005/01

Sygn. akt
Zamawiającego:
8/A/2021


Ogłoszenie o zamówieniu

Link do miniportalu UZP:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/34d3b5d7-9f3a-4ee1-9d2f-0ee64a98ea02Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 29.10.2021
Data publikacji: 29.10.2021
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyOsoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 16.11.2021
Data publikacji: 16.11.2021


Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOsoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 13.12.2021
Data publikacji: 13.12.2021
Tytuł
postępowania:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zespołu budynków mieszkalnych na podstawie przedstawionej koncepcji
Nr ogłoszenia
w BZP:
2021/BZP 00241409/01

Sygn. akt
Zamawiającego:
7/A/2021


Ogłoszenie o zamówieniu

Link do miniportalu UZP:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5fcda82d-4d35-4410-b1a4-4bad759b7527Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 22.10.2021
Data publikacji: 22.10.2021


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 28.10.2021
Data publikacji: 28.10.2021
Tytuł
postępowania:
Remont dachu przy ul. Ptasiej w Gdańsku - powtórzone 2
Nr ogłoszenia
w BZP:
2021/BZP 00237956/01

Sygn. akt
Zamawiającego:
6/A/2021


Ogłoszenie o zamówieniu

Link do miniportalu UZP:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/86556758-fbd4-4f93-8347-b6555d587946Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 20.10.2021
Data publikacji: 20.10.2021
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyOsoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 03.11.2021
Data publikacji: 03.11.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOsoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 15.11.2021
Data publikacji: 15.11.2021
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Aktualnie brak prowadzonych postępowań.  

Inne postępowania

Aktualnie brak prowadzonych postępowań.   

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 www.gisgdansk.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9
NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 106.896.000,00 zł w całości wpłacony
tel. 517-98-98-09 e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl