Zamówienia publiczne / Archiwum

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2024

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.3 ust.1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych12.02.2024


Zamawiający: Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-809) przy ul. Ptasiej 37

Wykonanie remontu dachów budynków przy ul. Sitowie 25 i 35 w Gdańsku
Treść ogłoszenia jest dostępna w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia 2024/BZP 00102060/01 (data opublikowania: 12.02.2024 r.). Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz dokumenty przetargowe pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/gis_gdansk

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

06.10.2023


Zamawiający: Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-809) przy ul. Ptasiej 37

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Aktywności Lokalnej na działce nr 58/14, obręb 48 w Gdańsku – Jasień
Treść ogłoszenia jest dostępna w Biuletynie Zamówień Publicznych 2023/BZP 00431115 (data opublikowania: 06.10.2023r.).
Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz dokumenty przetargowe pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/gis_gdansk

https://platformazakupowa.pl/transakcja/816515

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości szacunkowej równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.3 ust. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych17.11.2023


Zamawiający: Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-809) przy ul. Ptasiej 37

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – przetarg nieograniczony

Usługi

„Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla robót budowlanych obejmujących przedsięwzięcie inwestycyjne w Gdańsku przy ul. Ogińskiego polegające na budowie budynku usługowego A1 z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działek 69/5 i 69/2, obręb 704 w Gdańsku, przy ulicy Ogińskiego, budynku mieszkalnego wielorodzinnego 16- lokalowego - budynek A2 z infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie działki 69/5, 69/2 obręb 704 w Gdańsku przy ul. Ogińskiego oraz trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych 9- lokalowych z infrastrukturą techniczną wraz zagospodarowaniem terenu działki 143/2 i 122/2 obręb 704”
Ogłoszenie zostało przekazane w celu publikacji do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 14.11.2023 r.
Treść ogłoszenia jest dostępna w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 2023/S 222 - 697073 (data opublikowania: 17.11.2023 r.).
Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz dokumenty przetargowe pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/gis_gdansk

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

6.09.2023


Zamawiający: Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-809) przy ul. Ptasiej 37

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – przetarg nieograniczony

Roboty budowlane

„Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego w Gdańsku przy ul. Ogińskiego polegającego na budowie Budynku usługowego A1 z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działek 69/5 i 69/2, obręb 704 w Gdańsku, przy ulicy Ogińskiego, budynku mieszkalnego wielorodzinnego 16- lokalowego - budynek A2 z infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie działki 69/5, 69/2 obręb 704 w Gdańsku przy ul. Ogińskiego oraz trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych 9- lokalowych z infrastrukturą techniczną wraz zagospodarowaniem terenu działki 143/2 i 122/2 obręb 704.”
Ogłoszenie zostało przekazane w celu publikacji do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 01.09.2023 r.
Treść ogłoszenia jest dostępna w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 2023/S 171-536733 (data opublikowania: 06.09.2023 r.).
Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz dokumenty przetargowe pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/gis_gdansk

https://platformazakupowa.pl/transakcja/811935

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie


Inne postępowania

Aktualnie brak prowadzonych postępowań.   

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 www.gisgdansk.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
80-809 Gdańsk, ul. Ptasia 37
NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 140.489.000,00 zł w całości wpłacony
tel. 517-98-98-09 e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl