L.p.

Numer postępowania

Data
publikacji

Opis zamówienia

Rodzaj zamówienia

43.

4/A/2023

13.09.2023

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę i uzyskania niezbędnych uzgodnień i aktów administracyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przy ul. Siennickiej w Gdańsku, dz. nr 44/6, obr.092”

Roboty budowlane

42.

1/A/2023

14.03.2023

Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Elbląskiej 66D w Gdańsku na potrzeby noclegowni i łaźni dla osób bezdomnych" (2023/BZP 00135610/01)

Roboty budowlane

41.

8/A/2021

29.10.2021

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zespołu budynków mieszkalnych na podstawie przedstawionej koncepcji - powtórzone" (2021/BZP 00252005/01)

Roboty budowlane

40.

7/A/2021

22.10.2021

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zespołu budynków mieszkalnych na podstawie przedstawionej koncepcji" (2021/BZP 00241409/01)

Roboty budowlane

39.

6/A/2021

20.10.2021

Remont dachu przy ul. Ptasiej w Gdańsku - powtórzone 2” (2021/BZP 00237956/01)

Roboty budowlane

38.

5/A/2021

30.09.2021

Remont dachu wraz z instalacją odgromową na osiedlu przy ul. Ptasiej w Gdańsku” (2021/BZP 00198442/01)

Roboty budowlane

37.

4/A/2021

19.07.2021

Remont dachu wraz z instalacją odgromową na osiedlu przy ul. Ptasiej w Gdańsku” (2021/BZP 00119484/01)

Roboty budowlane

36.

2/A/2021

12.05.2021

Wymiana stolarki okiennej w werandzie drewnianej z renowacją werandy” (BZP.2/A/2021)

Roboty budowlane

35.

1/A/2021

9.02.2021

Wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterolokalowegoprzy ul. Cienistej w Gdańsku” (BZP.1/A/2021)

Roboty budowlane

34.

3/A/2020

2.07.2020

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i aktów administracyjnych dla inwestycji polegającej na adaptacji kościoła Mennonitów przy ul. Menonitów 2A w Gdańsku dla potrzeb Cappella Gedanensis.” (BZP.3/A/2020)

Roboty budowlane

33.

2/A/2020

28.07.2020

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla robót budowlanych obejmujących zaprojektowanie i wybudowanie budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Ptasiej ” (BZP.3/A/2020)

Roboty budowlane

32.

1/A/2020

17.06.2020

Zaprojektowanie i wybudowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Ptasiej w Gdańsku - Nr sprawy 1/A/2020

Roboty budowlane

31.

7/A/2019

3.09.2019

Zaprojektowanie i wybudowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Ptasiej w Gdańsku – sygn. akt 7/A/2019

Roboty budowlane

30.

6/A/2019

5.08.2019

Zaprojektowanie i wybudowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Ptasiej w Gdańsku – sygn. akt 6/A/2019

Roboty budowlane

29.

5/A/2019

10.06.2019

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla robót budowlanych obejmujących wybudowanie budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy: ul. Cienistej – Część 1 oraz ul. Malczewskiego – Część 2 – sygn. akt 5/A/2019

Roboty budowlane

28.

4/A/2019

27.06.2019

Zaprojektowanie i wybudowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Ptasiej w Gdańsku – sygn. akt 4/A/2019

Roboty budowlane

27.

3/A/2019

17.06.2019

Zaprojektowanie i wybudowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Ptasiej w Gdańsku – sygn. akt 3/A/2019

Roboty budowlane

26.

2/A/2019

10.06.2019

Część 1 - wybudowanie budynku placówki opiekuńczo wychowawczej przy ul. Cienistej w Gdańsku, część 2 - wybudowanie budynku placówki opiekuńczo wychowawczej przy ul. Malczewskiego w Gdańsku – sygn. akt 2/A/2019

Roboty budowlane

25.

1/A/2019

7.06.2019

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla robót budowlanych obejmujących wybudowanie budynków mieszkalnych i budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Cienistej, Malczewskiego i Ptasiej – sygn. akt 1/A/2019

Roboty budowlane

24.

3/A/2017

14.12.2017

Wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Madalińskiego 2 w Gdańsku – sygn. akt 3/A/2017

Roboty budowlane

23.

2/A/2017

18.10.2017

Wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Madalińskiego 2 w Gdańsku – sygn. akt 2/A/2017

Roboty budowlane

22.

1/A/2017

27.09.2017

Wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Madalińskiego 2 w Gdańsku – sygn. akt 1/A/2017

Roboty budowlane

21.

2/A/2016

16.11.2016

Wybudowanie budynku mieszkalnego w technologii szkieletowej wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Dolne Młyny w Gdańsku

Roboty budowlane

20.

1/A/2016

11.10.2016

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla robót budowlanych obejmujących wybudowanie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Dolne Młyny w Gdańsku

Roboty budowlane

19.

2/A/2015

30.07.2015

Wybudowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 3 i 4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Madalińskiego w Gdańsku

Roboty budowlane

18.

1/A/2015

06.02.2015

Wykonanie remontów kapitalnych 5 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Św. Ducha i Złotników w Gdańsku

Roboty budowlane

17.

4/A/2014

03.07.2014

Wykonanie remontów kapitalnych 5 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Ogarnej w Gdańsku

Roboty budowlane

16.

3/A/2014

12.06.2014

Wykonanie remontów kapitalnych 5 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Ogarnej w Gdańsku

Roboty budowlane

15.

2/A/2014

28.05.2014

Wybudowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Madalińskiego w Gdańsku.

Roboty budowlane

14.

1/A/2014

25.03.2014

Wykonanie robót remontowych budynku użytkowego przy ul. Sobótki 9

Roboty budowlane

13.

1/A/2013

16.10.2013

Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wielobranżowych zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Madalińskiego na działce nr 1253 obręb nr 303 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Usługi

12.

2/A/2011

17.11.2011

Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej

Usługi

11.

1/A/2011

24.03.2011

Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Waryńskiego 24 w Gdańsku.

Roboty budowlane

10.

1/A/2010

11.03.2010

Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Sobótki 9 w Gdańsku o powierzchni około 304 m2 wraz z remontem werandy, budynku będącego siedzibą Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o.

Roboty budowlane

9.

1/A/2009

03.03.2009

Projekt i wykonanie przyłącza cieplnego wraz z węzłami cieplnymi dla zespołów budynków mieszkalnych przy ul. Platynowej i Antczaka w Gdańsku

 

Roboty budowlane

8.

3/A/2008

17.07.2008

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla robót budowlanych obejmujących zaprojektowanie i wybudowanie zespołów budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Platynowej i Antczaka w Gdańsku

Usługi

7.

2/A/2008

24.04.2008

Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ulicy Antczaka w Gdańsku

Roboty budowlane

6.

1/A/2008

24.04.2008

Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ulicy Platynowej w Gdańsku

Roboty budowlane

5.

4/A/2007

18.09.2007

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla robót budowlanych obejmujących zaprojektowanie i wybudowanie zespołów budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Ptasiej w Gdańsku

Usługi

4.

3/A/2007

25.05.2007

Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ulicy Ptasiej i Platynowej w Gdańsku

Roboty budowlane

3.

2/A/2007

08.05.2007

Udzielenie kredytu w wysokości 28.000.000 PLN, na okres nie krótszy niż 23 lata, przeznaczonego na realizację I etapu programu budowy mieszkań realizowanego przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o.

Usługi

2.

1/A/2007

06.02.2007

Udzielenie kredytu w wysokości 28.000.000 PLN, na okres nie krótszy niż 23 lata, przeznaczonego na realizację I etapu programu budowy mieszkań realizowanego przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o.

Usługi

1.

1/A/2006

30.09.2006

Opracowanie Programów Funkcjonalno – Użytkowych

Usługi
 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 www.gisgdansk.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
80-809 Gdańsk, ul. Ptasia 37
NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 140.489.000,00 zł w całości wpłacony
tel. 517-98-98-09 e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl