Raporty i wyniki kontroli


Raport o zapewnieniu dostępności podmiotu publicznego na dzień 01.01.2021 r.
Link do pliku

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022:
Zobacz

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2021:
Zobacz

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2020:
Zobacz

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019:
Zobacz

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2018:
Zobacz

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017:
Zobacz

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2016:
Zobacz

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2015:
Zobacz

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2014:
Zobacz

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013:
Zobacz

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012:
Zobacz

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2011:
Zobacz

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2010:  
Zobacz        

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009:
Zobacz

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2008:
Zobacz

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2007:
Zobacz

  

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 www.gisgdansk.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
80-809 Gdańsk, ul. Ptasia 37
NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 140.489.000,00 zł w całości wpłacony
tel. 517-98-98-09 e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl