Zasady funkcjonowania

 1. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Wszelkie sprawy można kierować:
  - drogą internetową, wysyłając e-mail na adres: sekretariat@gisgdansk.pl
  - pocztą tradycyjną, wysyłając na adres firmy:

  Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o
  ul. Ptasia 37
  80-809 Gdańsk

  - telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 517 98 98 09

 2. Stan przyjmowanych spraw

  Sprawy załatwiane są na bieżąco, w kolejności ich wpływu do Spółki.

  

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 www.gisgdansk.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
80-809 Gdańsk, ul. Ptasia 37
NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 140.489.000,00 zł w całości wpłacony
tel. 517-98-98-09 e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl