Rejestry i ewidencje

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zbiór danych Księga udziałów
 2. Zbiór danych Rada Nadzorcza
 3. Zbiór danych pracowników
 4. Zbiór kandydatów do pracy
 5. Zbiór danych praktykanci i stażyści
 6. Zbiór danych finansowo-księgowy
 7. Zbiór danych kadrowo - płacowy
 8. Zbiór danych zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 9. Zbiór danych BHP
 10. Zbiór danych lista obecności
 11. Zbiór danych karta ewidencji czasu pracy
 12. Zbiór danych kartoteka ubraniowa
 13. Zbiór danych delegacje służbowe
 14. Zbiór danych kasa zopomogowo-pożyczkowa
 15. Zbiór danych monitoring wizyjny
 16. Zbiór danych strona internetowa
 17. Zbiór danych archiwum (składnica akt)
 18. Zbiór danych współpracowników (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 19. Zbiór danych Newsletter
 20. Zbiór danych windykacja należności
 21. Zbiór danych pełnomocnictwa i upoważnienia
 22. Zbiór danych zamówienia publiczne
 23. Zbiór danych najemców lokali mieszkalnych
 24. Zbiór danych najemców lokali użytkowych
 25. Zbiór danych reklamacje (skargi i wnioski)
 26. Ewidencja korespondencji

  

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 www.gisgdansk.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
80-809 Gdańsk, ul. Ptasia 37
NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 140.489.000,00 zł w całości wpłacony
tel. 517-98-98-09 e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl