Zamówienia publiczne / Archiwum

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień PublicznychZamówienie numer 7/A/2019


Zaprojektowanie i wybudowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Ptasiej w Gdańsku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Formularz oferty (edytowalny) wraz z załącznikami do SIWZ Nr 2, 2a, 2b, 3, 5, 6 (OŚWIADCZENIA)

Załącznik Nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz załączniki do PFU

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy – część ogólna

Załącznik Nr 4 A do SIWZ - Istotne postanowienia umowy – część projektowa

Załącznik Nr 4 B do SIWZ - Istotne postanowienia umowy – cześć budowlana

Załączniki do Istotnych postanowień umowy

1. Załącznik Nr 1 – Opis zaplecza

2. Załącznik Nr 2 – Tabela – zestawienie urządzeń instalacji i materiałów

3. Załącznik Nr 3a – Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Kodeksu pracy

4. Załącznik Nr 3b - Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy o uregulowaniu wymagalnych faktur

5. Załącznik Nr 4 – Procedura wymiany korespondencj

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 03.09.2019
Data publikacji: 03.09.2019

Zamówienie numer 5/A/2019


Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla robót budowlanych obejmujących wybudowanie budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy:

Ø ul. Cienistej – Część 1,
Ø ul. Malczewskiego – Część 2OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2

   1. 
CIENISTA

   2.  MALCZEWSKIEGO

Formularz oferty (edytowalny) wraz z załącznikami Nr 2, 2a, 2b, 3, 5, 6 (OŚWIADCZENIA)

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 04.07.2019
Data publikacji: 04.07.2019

Informacja z otwarcia ofert

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 11.07.2019
Data publikacji: 11.07.2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 16.07.2019
Data publikacji: 16.07.2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty po powtórnej ocenie

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 01.08.2019
Data publikacji: 01.08.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – część 2

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 30.08.2019
Data publikacji: 30.08.2019


Zamówienie numer 2/A/2019


Roboty budowlane obejmujące:

część  1    -  wybudowanie budynku placówki opiekuńczo wychowawczej przy ul. Cienistej w Gdańsku

część 2 - wybudowanie budynku placówki opiekuńczo wychowawczej przy ul. Malczewskiego                      w Gdańsku


    1) OGŁOSZENIE

    2) SIWZ

    3) Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz oferty edytowalny

       Formularz kosztorysu ofertowego - CIENISTA
       Formularz kosztorysu ofertowego MALCZEWSKIEGO

    4) Załączniki Nr 2, 2a, 2b, 3, 5, 6 (OŚWIADCZENIA)

    5) Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy

     Załącznik Nr 1 do Istotnych postanowień umowy – Opis zaplecza Zamawiającego wraz
     z wyposażeniem Cienista/Malczewskiego

     Załącznik Nr 2 do Istotnych postanowień umowy – Zestawienie urządzeń instalacji materiałów
     Cienista/Malczewskiego

    6) Załącznik Nr 7 Dokumentacja projektowa

     CIENISTA
     MALCZEWSKIEGO

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 10.06.2019
Data publikacji: 10.06.2019

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 25.06.2019
Data publikacji: 25.06.2019

Informacja z otwarcia ofert

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 01.07.2019
Data publikacji: 01.07.2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 05.07.2019
Data publikacji: 05.07.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Osoba odpowiedzialna – Anna Mańkowska
Data wytworzenia: 12.08.2019
Data publikacji: 12.08.2019Zamówienie numer 1/A/2019


Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla robót budowlanych obejmujących wybudowanie budynków mieszkalnych i budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy:

Ø ul. Cienistej – Część 1,
Ø ul. Malczewskiego – Część 2,
Ø ul. Ptasiej – Część 3


1) OGŁOSZENIE
2) SIWZ
3) Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2

   CIENISTA
   MALCZEWSKIEGO

4) Załącznik Nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 3

   PTASIA

5) Formularz oferty z Załącznikami 2, 3, 4 a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c (edytowalny)

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 7.06.2019
Data publikacji: 7.06.2019

Wyjaśnienia Nr 1

Poprawione Załączniki Nr 4b i 4c do SIWZ (wersja edytowalna)

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 14.06.2019
Data publikacji: 14.06.2019

Wyjaśnienia Nr 2

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 17.06.2019
Data publikacji: 17.06.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 17.06.2019
Data publikacji: 17.06.2019

Wyjaśnienia nr 3

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 25.06.2019
Data publikacji: 25.06.2019

Informacja z otwarcia ofert

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 28.06.2019
Data publikacji: 28.06.2019


Unieważnienie postępowania dla części 1 i 2

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 01.07.2019
Data publikacji: 01.07.2019


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 08.07.2019
Data publikacji: 08.07.2019Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Aktualnie brak prowadzonych postępowań.  

Inne postępowania

Aktualnie brak prowadzonych postępowań.  

AktualnościGdańsk w rankingach

Gdańskie Centrum Kontaktu


03-09-2019 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na zaprojektowanie i wybudowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Ptasiej w Gdańsku - Nr sprawy 7/A/2019. Termin składania ofert upływa w dniu 18.09.2019 roku o godz. 10:30. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.09.2019 r. pod nr 592005-N-2019. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie BIP

13-08-2019 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.08.2019 r. (piątek) biuro Spółki będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku 19.08.2019 r.

09-08-2019 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na zaprojektowanie i wybudowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Ptasiej w Gdańsku - Nr sprawy 6/A/2019. Termin składania ofert upływa w dniu 20.08.2019 roku o godz. 10:30. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.08.2019 r. pod nr 582274-N-2019. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie BIP

19-06-2019 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 21.06.2019 r. (piątek) biuro Spółki będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku 24.06.2019 r.

17-06-2019 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na zaprojektowani i wybudowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Ptasiej w Gdańsku - Nr sprawy 3/A/2019. Termin składania ofert upływa w dniu 09.07.2019 roku o godz. 10:30. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.06.2019 r. pod nr 561695-N-2019. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie BIP

17-06-2019 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. informuje, iż w przetargu publicznym na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla robót budowlanych obejmujących wybudowanie budynków mieszkalnych i budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Cienistej – część 1; ul. Malczewskiego – część 2; ul. Ptasiej – część 3 - Nr sprawy 1/A/2019 termin składania ofert upływa w dniu 28.06.2019 roku o godz. 11:00.

10-06-2019 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na roboty budowlane obejmujące:
cześć 1 - wybudowanie budynku placówki opiekuńczo wychowawczej przy ul. Cienistej w Gdańsku
część 2 - wybudowanie budynku placówki opiekuńczo wychowawczej przy ul. Malczewskiego w Gdańsku
Nr sprawy 2/A/2019. Termin składania ofert upływa w dniu 01.07.2019 roku o godz. 10:30. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2019 r. pod nr 558528-N-2019.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie BIP10-06-2019 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla robót budowlanych obejmujących wybudowanie budynków mieszkalnych i budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Cienistej – część 1; ul. Malczewskiego – część 2; ul. Ptasiej – część 3 - Nr sprawy 1/A/2019. Termin składania ofert upływa w dniu 24.06.2019 roku o godz. 11:00. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2019 r. pod nr 557905-N-2019. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie BIP

14-05-2018 r.

Informacja o przetwarzaniu przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o. danych osobowych kontrahentów

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziecie podstawowe informacje na ten temat.
Czytaj dalej

25.07.2017 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza do składania przez zainteresowane osoby pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 25 m² , stanowiącą część działki 751/1 położonej w Gdańsku przy ul. Platynowej.

Warunki:

 1. Pisemne oferty o dzierżawę gruntu należy składać do dnia 25 sierpnia 2017 r. do godz.15:00:
 2. W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej oferentów zaprasza się do negocjacji, a umowa dzierżawy będzie zawarta z podmiotem, który zaoferuje największą stawkę czynszu dzierżawnego.

Wzór umowy dzierżawy, formularz oferty oraz załącznik graficzny nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dostępne poniżej lub w siedzibie Spółki.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 58 520-80-70.

15.12.2016 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na wybudowanie budynku mieszkalnego w technologii szkieletowej drewnianej wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Dolne Młyny w Gdańsku - Nr sprawy 3/A/2016. Termin składania ofert upływa w dniu 30.12.2016 roku o godz. 11:00. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.12.2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie BIP

11.10.2016 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla robót budowlanych obejmujących wybudowanie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Dolne Młyny w Gdańsku - Nr sprawy 1/A/2016. Termin składania ofert upływa w dniu 19.10.2016 roku o godz. 11:00. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.10.2016 r. pod nr 320977-2016.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie BIP

29.09.2016 r.

Budownictwo ekologiczne ze wsparciem –
Analiza technologiczno-ekonomiczna realizacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Dolne Młyny w technologii tradycyjnej murowanej i szkieletowej drewnianej.

Pobierz:

14.06.2016 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. przypomina, iż od 1 lipca 2016 roku zmienia się system segregacji odpadów na terenie Gdańska. Do dotychczasowych pojemników na suche i mokre dojdzie teraz trzeci – na SZKŁO! Pojemniki i worki na szkło będą koloru ZIELONEGO.

SZKŁO – zasady segregacji Do pojemników (worków) na szkło wrzucamy: opróżnione z zawartości opakowania ze szkła białego, zielonego, brązowego bez nakrętek, etykiet, zacisków i gumowych uszczelek tj.:, butelki i słoiki szklane po napojach i żywności butelki po napojach alkoholowych szklane opakowania po kosmetykach Do pojemników (worków) na szkło nie wrzucamy: szkła stołowego, fajansu, porcelany, ceramiki, kryształów, luster i szkła zbrojonego, żaroodpornego, okiennego, okularowego, żarówek, lamp jarzeniowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, szyb samochodowych, reflektorów, izolatorów, ekranów i lamp telewizyjnych, termometrów, strzykawek, zniczy, zakrętek, kapsli, korków, baterii, akumulatorów PAMIĘTAJ!!!

 • nie tłucz szkła przed wyrzuceniem
 • wrzucaj opakowania opróżnione z zawartości

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.czystemiasto.gdansk.pl lub telefonicznie pod numerem 58 731-64-64.

13.05.2016 r.

W związku z niedoprecyzowaniem w pkt. 2 treści formularza oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 25 m² , stanowiącą część działki 751/1 położonej w Gdańsku przy ul. Platynowej Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. unieważnia postępowanie ogłoszone 09.05.2016 r.

Jednocześnie informujemy, iż nowe postępowanie z nowym wzorem formularza zostaje wznowione z terminem składania ofert do dnia 18.05.2016 r. do godz. 10:00.

Pisemne oferty na dzierżawę gruntu należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Spółki przy ul. Sobótki 9 w Gdańsku lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gisgdansk.pl lub
 • faksem pod numer 58 345-42-98

Pobierz:

09.05.2016 r.

Dzierżawa gruntu przy ul. Platynowej
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza do składania przez zainteresowane osoby pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 25 m² , stanowiącą część działki 751/1 położonej w Gdańsku przy ul. Platynowej.
Więcej informacji:

21.03.2016 r.

Przebudowa ul. Długiej i Długiego Targu
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zaprasza na konferencję poświęconą projektowi „Przebudowa ul. Długiej i Długiego Targu”, która odbędzie się we wtorek 22 marca 2016 roku o godz. 17.00 w Dworze Artusa, Długi Targ 43-44.

W programie:
 • Powitanie uczestników i powołanie Rady Programowej
 • Ul. Długa i Długi Targ na przestrzeni wieków
 • Postacie związane z ul. Długą i Długim Targiem
 • Współczesne realizacje ulic i placów w przestrzeni historycznej
 • Ul. Długa i Długi Targ – aktualny stan techniczny i estetyczny
 • Plan działań związanych z przebudową ul. Długiej i Długiego Targu

24.12.2015 r.

Wesołych Świąt
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. Wesołych Świąt i Szczęśliego Nowego Roku życzą Zarząd i Pracownicy Gdańskiej Infrastruktury Społecznego Sp. z o.o.

09.02.2015 r.

Informacja o przetargu
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na wykonanie remontów kapitalnych 5 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Św. Ducha i Złotników w Gdańsku - Nr sprawy 1/A/2015. Termin składania ofert upływa w dniu 23.02.2015 roku o godz. 15:00. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.02.2015 r. pod nr 27274 - 2015.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie http://www.gisgdansk.pl/bip_zamowienia.php

03.07.2014 r.

Informacja o przetargu
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na wykonanie remontów kapitalnych 5 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Ogarnej w Gdańsku - Nr sprawy 4/A/2014. Termin składania ofert upływa w dniu 21.07.2014 roku o godz. 15:00. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2014 r. pod nr 143591/2014.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie http://www.gisgdansk.pl/bip_zamowienia.php

28.05.2014 r.

Informacja o przetargu
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na Wybudowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Madalińskiego w Gdańsku. Nr sprawy 2/A/2014 Termin składania ofert upływa w dniu 16.06.2014 roku o godz. 15:00. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.05.2014 r. pod nr 114947.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie http://www.gisgdansk.pl/bip_zamowienia.php

25.03.2014 r.

Wolne lokale użytkowe na wynajem
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. wynajmie lokale użytkowe przy Al. Grunwaldzkiej 140.
->> Więcej informacji

04.12.2009 r.

INNOWATOR 2009
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. Najlepszą Spółką Samorządową.
->> Więcej informacji

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 www.gisgdansk.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9
NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 94.700.000,00 zł w całości wpłacony
tel. 0-58 520-80-70 fax 0-58 345-42-98 e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl