Zamówienia publiczne / Archiwum

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Tytuł
postępowania:
Wymiana stolarki okiennej w werandzie drewnianej z renowacją werandy
Nr ogłoszenia
w BZP:
2021/BZP 00051873/01

Sygn. akt
Zamawiającego:
2/A/2021


Ogłoszenie o zamówieniu

Link do miniportalu UZP:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/221880b9-da8b-4669-9a84-419978675962


Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 12.05.2021
Data publikacji: 12.05.2021Informacja o unieważnieniu postępowania


Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 27.05.2021
Data publikacji: 27.05.2021


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Aktualnie brak prowadzonych postępowań.  

Inne postępowania

Aktualnie brak prowadzonych postępowań.   

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 www.gisgdansk.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9
NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 105.896.000,00 zł w całości wpłacony
tel. 0-58 520-80-70 fax 0-58 345-42-98 tel. kom. 515-277-059 e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl