Zamówienia publiczne / Archiwum

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Tytuł
postępowania:
Remont dachu wraz z instalacją odgromową na osiedlu przy ul. Ptasiej w Gdańsku
Nr ogłoszenia
w BZP:
2021/BZP 00119484/01

Sygn. akt
Zamawiającego:
4/A/2021


Ogłoszenie o zamówieniu

Link do miniportalu UZP:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2da3e1e1-06b4-44de-b155-6ac26fbaa511Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 19.07.2021
Data publikacji: 19.07.2021Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania

Osoba odpowiedzialna – Maciej Gwiazda
Data wytworzenia: 10.08.2021
Data publikacji: 10.08.2021Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Aktualnie brak prowadzonych postępowań.  

Inne postępowania

Aktualnie brak prowadzonych postępowań.   

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 www.gisgdansk.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9
NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 106.896.000,00 zł w całości wpłacony
tel. 517-98-98-09 e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl