W związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa Gdańska Infrastruktura Społeczna
Sp. z o.o. apeluje o stosowanie się do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz władz centralnych i samorządowych.
Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje na temat zasad higieny oraz środków ostrożności mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.


KORONAWIRUS:

Jak zapobiegać zakażeniu

Informacje dla seniorów

Jak skutecznie dezynfekować ręce


Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Gdańska powołaną w lipcu 2006 roku. Decyzja o powołaniu Spółki stała się konieczna ze względu na trudną sytuację mieszkaniową w Gdańsku, podyktowaną między innymi złym stanem technicznym oraz nieopłacalnością remontów starych zasobów mieszkaniowych.

W świetle bardzo dużej ilości projektów inwestycyjnych Miasta Gdańsk, przy ograniczonej puli środków własnych, które mogą być rozdysponowane, przyjęty innowacyjny w skali kraju model finansowania zadań własnych Miasta wskazuje kierunek i tworzy podstawę "dobrych praktyk" w zakresie innego niż budżetowe i unijne finansowania projektów jednostek samorządu terytorialnego charakteryzujących się bardzo wysoką użytecznością i akceptowalnością społeczną.

W wyniku realizacji dwóch pierwszych etapów Programu budowy mieszkań komunalnych, w latach 2008 - 2009 przekazano do użytkowania 312 mieszkań przy ul. Ptasiej, Platynowej i Rumla w Gdańsku o łącznej powierzchni użytkowej blisko 14 tys. m². Inwestycje mieszkaniowe zostały sfinansowane ze środków własnych Spółki, a w pozostałej części ze środków zewnętrznych w postaci kredytu bankowego oraz - po raz pierwszy dla tego typu projektów w Polsce, z emisji obligacji przez Spółkę.

W latach 2014-2018 Spółka zrealizowała III etap budowy mieszkań komunalnych, efektem którego było wybudowanie 84 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 3,2 tys. m² wraz z infrastrukturą techniczną oraz małą architekturą. Na terenie osiedla powstały również miejsca postojowe dla rowerów oraz plac zabaw dla dzieci i dodatkowa przestrzeń rekreacyjna. Pierwsze 48 lokali zostało oddanych do użytku w IV kwartale 2015 r., kolejne 24 lokale w III kwartale 2016 r., zaś ostatnie 12 lokali w IV kwartale 2018 r.
Kolejne działania o charakterze inwestycyjnym związane są z realizacją Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016-2023, który został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/867/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 roku. Pierwszą inwestycją w ramach tego programu było wybudowanie budynku mieszkalnego 4-kondygnacyjnego (26 lokali) w technologii szkieletowej drewnianej wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Dolne Młyny 4C w Gdańsku. Roboty budowlane zostały zrealizowane w okresie marzec-wrzesień 2017 r. Główną potrzebą, na którą odpowiada koncepcja domu ekologicznego mieszkań ze wsparciem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych oraz integracja społeczna osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Obecnie Spółka realizuje w ramach tego programu inwestycję polegającą na budowie budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na dom integracyjno-rodzinny dla 14 wychowanków przy ul. Cienistej w Gdańsku. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2020 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zajmuje się ponadto prowadzeniem działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami. Działalność ta stanowi element długofalowej polityki mieszkaniowej prowadzonej przez jedynego wspólnika Spółki – Gminę Miasta Gdańsk.

Aktualności17-06-2020 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na zaprojektowanie i wybudowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Ptasiej w Gdańsku - Nr sprawy 1/A/2020. Termin składania ofert upływa w dniu 07.07.2020 roku o godz. 10:30. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.06.2020 r. pod nr 551210-N-2020. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie BIP


26-05-2020 r.

KOMUNIKAT

GDAŃSKA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA SP. Z O.O. INFORMUJE, IŻ W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA W TROSCE O PAŃSTWA ZDROWIE NADAL DO ODWOŁANIA WSTRZYMUJE SIĘ PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W SIEDZIBIE SPÓŁKI.

Wszelkie sprawy związane z wynajmem lokali mieszkalnych i użytkowych prosimy kierować:

1. drogą mailową na adres: sekretariat@gisgdansk.pl

2. korespondencyjną na adres Spółki: Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.
ul. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk

3. telefonicznie: 58 520-80-70

W przypadku gdy sprawa wymagać będzie osobistego stawiennictwa istnieje konieczność wcześniejszego telefonicznego umówienia terminu spotkania z przedstawicielem spółki


13-03-2020 r.

KOMUNIKAT

1. W związku z występowaniem pandemii koronawirusa z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w siedzibie Spółki
przy ul. Sobótki 9 w Gdańsku.

2. Wszelkie sprawy związane z wynajmem lokali mieszkalnych i użytkowych prosimy kierować:

- drogą mailową na adres: sekretariat@gisgdansk.pl

- korespondencyjną na adres Spółki: Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.
ul. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk

- telefonicznie: 58 520-80-70

Gdańsk w rankingach

Gdańskie Centrum Kontaktu


24-12-2019 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 27.12.2019 r. (piątek) biuro Spółki będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku 30.12.2019 r.

03-09-2019 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na zaprojektowanie i wybudowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Ptasiej w Gdańsku - Nr sprawy 7/A/2019. Termin składania ofert upływa w dniu 18.09.2019 roku o godz. 10:30. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.09.2019 r. pod nr 592005-N-2019. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie BIP

13-08-2019 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.08.2019 r. (piątek) biuro Spółki będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku 19.08.2019 r.

09-08-2019 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na zaprojektowanie i wybudowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Ptasiej w Gdańsku - Nr sprawy 6/A/2019. Termin składania ofert upływa w dniu 20.08.2019 roku o godz. 10:30. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.08.2019 r. pod nr 582274-N-2019. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie BIP

19-06-2019 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 21.06.2019 r. (piątek) biuro Spółki będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku 24.06.2019 r.

17-06-2019 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na zaprojektowani i wybudowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Ptasiej w Gdańsku - Nr sprawy 3/A/2019. Termin składania ofert upływa w dniu 09.07.2019 roku o godz. 10:30. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.06.2019 r. pod nr 561695-N-2019. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie BIP

17-06-2019 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. informuje, iż w przetargu publicznym na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla robót budowlanych obejmujących wybudowanie budynków mieszkalnych i budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Cienistej – część 1; ul. Malczewskiego – część 2; ul. Ptasiej – część 3 - Nr sprawy 1/A/2019 termin składania ofert upływa w dniu 28.06.2019 roku o godz. 11:00.

10-06-2019 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na roboty budowlane obejmujące:
cześć 1 - wybudowanie budynku placówki opiekuńczo wychowawczej przy ul. Cienistej w Gdańsku
część 2 - wybudowanie budynku placówki opiekuńczo wychowawczej przy ul. Malczewskiego w Gdańsku
Nr sprawy 2/A/2019. Termin składania ofert upływa w dniu 01.07.2019 roku o godz. 10:30. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2019 r. pod nr 558528-N-2019.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie BIP10-06-2019 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla robót budowlanych obejmujących wybudowanie budynków mieszkalnych i budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Cienistej – część 1; ul. Malczewskiego – część 2; ul. Ptasiej – część 3 - Nr sprawy 1/A/2019. Termin składania ofert upływa w dniu 24.06.2019 roku o godz. 11:00. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2019 r. pod nr 557905-N-2019. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie BIP

14-05-2018 r.

Informacja o przetwarzaniu przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o. danych osobowych kontrahentów

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziecie podstawowe informacje na ten temat.
Czytaj dalej

25.07.2017 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza do składania przez zainteresowane osoby pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 25 m² , stanowiącą część działki 751/1 położonej w Gdańsku przy ul. Platynowej.

Warunki:

 1. Pisemne oferty o dzierżawę gruntu należy składać do dnia 25 sierpnia 2017 r. do godz.15:00:
 2. W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej oferentów zaprasza się do negocjacji, a umowa dzierżawy będzie zawarta z podmiotem, który zaoferuje największą stawkę czynszu dzierżawnego.

Wzór umowy dzierżawy, formularz oferty oraz załącznik graficzny nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dostępne poniżej lub w siedzibie Spółki.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 58 520-80-70.

15.12.2016 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na wybudowanie budynku mieszkalnego w technologii szkieletowej drewnianej wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Dolne Młyny w Gdańsku - Nr sprawy 3/A/2016. Termin składania ofert upływa w dniu 30.12.2016 roku o godz. 11:00. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.12.2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie BIP

11.10.2016 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla robót budowlanych obejmujących wybudowanie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Dolne Młyny w Gdańsku - Nr sprawy 1/A/2016. Termin składania ofert upływa w dniu 19.10.2016 roku o godz. 11:00. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.10.2016 r. pod nr 320977-2016.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie BIP

29.09.2016 r.

Budownictwo ekologiczne ze wsparciem –
Analiza technologiczno-ekonomiczna realizacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Dolne Młyny w technologii tradycyjnej murowanej i szkieletowej drewnianej.

Pobierz:

14.06.2016 r.

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. przypomina, iż od 1 lipca 2016 roku zmienia się system segregacji odpadów na terenie Gdańska. Do dotychczasowych pojemników na suche i mokre dojdzie teraz trzeci – na SZKŁO! Pojemniki i worki na szkło będą koloru ZIELONEGO.

SZKŁO – zasady segregacji Do pojemników (worków) na szkło wrzucamy: opróżnione z zawartości opakowania ze szkła białego, zielonego, brązowego bez nakrętek, etykiet, zacisków i gumowych uszczelek tj.:, butelki i słoiki szklane po napojach i żywności butelki po napojach alkoholowych szklane opakowania po kosmetykach Do pojemników (worków) na szkło nie wrzucamy: szkła stołowego, fajansu, porcelany, ceramiki, kryształów, luster i szkła zbrojonego, żaroodpornego, okiennego, okularowego, żarówek, lamp jarzeniowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, szyb samochodowych, reflektorów, izolatorów, ekranów i lamp telewizyjnych, termometrów, strzykawek, zniczy, zakrętek, kapsli, korków, baterii, akumulatorów PAMIĘTAJ!!!

 • nie tłucz szkła przed wyrzuceniem
 • wrzucaj opakowania opróżnione z zawartości

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.czystemiasto.gdansk.pl lub telefonicznie pod numerem 58 731-64-64.

13.05.2016 r.

W związku z niedoprecyzowaniem w pkt. 2 treści formularza oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 25 m² , stanowiącą część działki 751/1 położonej w Gdańsku przy ul. Platynowej Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. unieważnia postępowanie ogłoszone 09.05.2016 r.

Jednocześnie informujemy, iż nowe postępowanie z nowym wzorem formularza zostaje wznowione z terminem składania ofert do dnia 18.05.2016 r. do godz. 10:00.

Pisemne oferty na dzierżawę gruntu należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Spółki przy ul. Sobótki 9 w Gdańsku lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gisgdansk.pl lub
 • faksem pod numer 58 345-42-98

Pobierz:

09.05.2016 r.

Dzierżawa gruntu przy ul. Platynowej
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza do składania przez zainteresowane osoby pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 25 m² , stanowiącą część działki 751/1 położonej w Gdańsku przy ul. Platynowej.
Więcej informacji:

21.03.2016 r.

Przebudowa ul. Długiej i Długiego Targu
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zaprasza na konferencję poświęconą projektowi „Przebudowa ul. Długiej i Długiego Targu”, która odbędzie się we wtorek 22 marca 2016 roku o godz. 17.00 w Dworze Artusa, Długi Targ 43-44.

W programie:
 • Powitanie uczestników i powołanie Rady Programowej
 • Ul. Długa i Długi Targ na przestrzeni wieków
 • Postacie związane z ul. Długą i Długim Targiem
 • Współczesne realizacje ulic i placów w przestrzeni historycznej
 • Ul. Długa i Długi Targ – aktualny stan techniczny i estetyczny
 • Plan działań związanych z przebudową ul. Długiej i Długiego Targu

24.12.2015 r.

Wesołych Świąt
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. Wesołych Świąt i Szczęśliego Nowego Roku życzą Zarząd i Pracownicy Gdańskiej Infrastruktury Społecznego Sp. z o.o.

09.02.2015 r.

Informacja o przetargu
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na wykonanie remontów kapitalnych 5 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Św. Ducha i Złotników w Gdańsku - Nr sprawy 1/A/2015. Termin składania ofert upływa w dniu 23.02.2015 roku o godz. 15:00. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.02.2015 r. pod nr 27274 - 2015.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie http://www.gisgdansk.pl/bip_zamowienia.php

03.07.2014 r.

Informacja o przetargu
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na wykonanie remontów kapitalnych 5 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Ogarnej w Gdańsku - Nr sprawy 4/A/2014. Termin składania ofert upływa w dniu 21.07.2014 roku o godz. 15:00. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2014 r. pod nr 143591/2014.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie http://www.gisgdansk.pl/bip_zamowienia.php

28.05.2014 r.

Informacja o przetargu
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na Wybudowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Madalińskiego w Gdańsku. Nr sprawy 2/A/2014 Termin składania ofert upływa w dniu 16.06.2014 roku o godz. 15:00. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.05.2014 r. pod nr 114947.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie http://www.gisgdansk.pl/bip_zamowienia.php

25.03.2014 r.

Wolne lokale użytkowe na wynajem
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. wynajmie lokale użytkowe przy Al. Grunwaldzkiej 140.
->> Więcej informacji

04.12.2009 r.

INNOWATOR 2009
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. Najlepszą Spółką Samorządową.
->> Więcej informacji

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 www.gisgdansk.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.
80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9
NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 101.774.000,00 zł w całości wpłacony
tel. 0-58 520-80-70 fax 0-58 345-42-98 tel. kom. 515-277-059 e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl